Vzorci za tekmovanje se oddajo v gostilni Vrtovšek v Sevnici do osmega marca do 21. ure. Tehnična oseba, ki sprejema vzorce salam vpiše od posameznega tekmovalca tudi osebne podatke. Vsak tekmovalec lahko v posamezni kategoriji prijavi le en vzorec na svoje ime oz. naslov. Vzorci se predajo posebni tehnični komisiji, imenovani s strani UO društva.

Tehnična komisija posamezne vzorce oštevilči tako, da se v nadaljnjem tekmovanju vzorec vodi le pod tekmovalno številko, ki je naključno izžrebana. Pooblaščena oseba s strani UO hrani poimenski seznam vzorcev in zaporedne tekmovalne številke anonimno vse do razglasitve rezultatov.

Člani ocenjevalne komisije ne morejo biti tudi člani tehnične komisije, ne smejo biti prisotni pri žrebanju tekmovalnih številk in ne morejo sodelovati kot tekmovalci.

Na sevniški salamiadi ocenjevalno komisijo sestavljajo le strokovni ocenjevalci, katere priznava in imenuje Društvo salamarjev Sevnica.