V letošnjem letu spet organiziramo sevniško salamijado z celotnim programom.  Vzorce za tekmovanje nam lahko pošljete PO POŠTI na naslov: Društvo salamarjev Sevnica, Cesta na grad 24, 8290 Sevnica do petka, 8. marca 2024. POZOR: vzorec salame, poslane po pošti mora biti VAKUMIRAN in s priloženim »Kartončkom za oddajo salame«, ki dobite TUKAJ (vpišite samo osebne in kontaktne podatke). Vsak tekmovalec lahko v glavni kategoriji »sevniška salamijada« prijavi le en vzorec na svoje ime oz. naslov.

Svoj vzorec lahko prinesete tudi
OSEBNO na »zbirno mesto« v gostilni Vrtovšek v Sevnici, vendar SAMO V PETEK, 8. marca 2024 od 12. do 20. ure.  Kontakt: Jure Vrtovšek  -  051 300 276.

Na oceno se sprejmejo  vzorci, narejeni po postopku za izdelavo domačih salam, ki so dozorele v postopku naravnega sušenja do stopnje, da je možno uživanje brez predhodne termične obdelave. Salame morajo biti cele in ne smejo imeti oznak, ki bi omogočale identifikacijo lastnika. Salame ne smejo imeti odrezanih koncev salam (vrvic).

Vzorci se predajo posebni tehnični komisiji, imenovani s strani UO društva. Tehnična komisija posamezne vzorce oštevilči tako, da se v nadaljnjem tekmovanju vzorec vodi le pod tekmovalno številko, ki je naključno izžrebana. Pooblaščena oseba s strani UO hrani poimenski seznam vzorcev in zaporedne tekmovalne številke anonimno vse do razglasitve rezultatov.

Člani ocenjevalne komisije ne morejo biti tudi člani tehnične komisije, ne smejo biti prisotni pri žrebanju tekmovalnih številk in ne morejo sodelovati kot tekmovalci.

Na sevniški salamijadi ocenjevalno komisijo sestavljajo le strokovni ocenjevalci, ki imajo licenco Zveze salamarjev Slovenije in jih  imenuje Društvo salamarjev Sevnica.

Salame ocenjuje ocenjevalna komisija, ki je sestavljena iz 6 članov. Komisija je pri svojem delu – ocenjevanju neodvisna. Člani komisije morajo med svojim strokovnim delom sedeti tako, da se med seboj ne gledajo, oziroma tako, da ne vidijo ocene drugega ocenjevalca.

Ocenjevalec vpiše svojo oceno na obrazec pripravljen s strani društva in vsebuje štiri kriterije in podatke, kot so :
– kraj in datum ocenjevanja
– številko ocenjevalca
– številko ocenjenega vzorca

Vsak ocenjevalni list mora biti po podani oceni podpisan s strani ocenjevalca.

   
PRAVILA za sprejem salam
KARTONČEK  za oddajo salame