Izdelki se ocenjujejo posamezno s točkovanjem senzoričnih lastnosti. Maksimalno število točk, ki ga določen vzorec lahko doseže je 60. Pri ocenjevanju posameznih lastnosti vzorca se točkuje na 0,1 točke. Ocenjuje se:

ZUNANJI IZGLED  od 0 do 2 točki
Ovitek salame se ne sme ločiti od mesnega nadeva, mora biti suh in nepoškodovan ter rdeče-rjave barve. Kolonije raznobarvnih plesni niso zaželene in se z zrele salame obrišejo ali skrtačijo. Površina ovitka je lahko nagubana, toda ne preveč. Skozi ovitek lahko preseva nadev. Ovitek salame je lahko iz kolagenskih in beljakovinskih kožnih vlaken ali iz naravnega črevesa (svinjska, goveja, konjska). Naravno črevo je lahko tudi rahlo ukrivljeno. Suha salama naj bo dolga več kot 35 cm in ima premer od 50 do 60 mm.

VONJ  od 0 do 3 točke
Vzorec s polnim, značilnim in harmoničnim vonjem, brez zaznave napak (kislo, grenko, neznačilni vonji) je bolje ocenjen in obratno. Pri suhih salamah je vonj mesa pomešan z vonjem zrele slanine, zato ju ocenjujemo skupaj kot harmoničen vonj.

PREREZ (sestava, barva, tekstura, vsebina)  od 0 do 4 točke
Ocenjujemo značilnost mozaika, povezanost delcev, razporeditev mesnih delcev in koščkov slanine. Na prerezu salame mora biti primerno razmerje med koščki mesa in slanino ter njihova enakomerna razporeditev. Velikost koščkov slanine mora biti enakomerna, za premer salame primerno (sorazmerno) velika. Prerez mora biti kompakten brez luknjičavosti; slanina ne sme solziti. Barva mesa mora biti enakomerno rožnata do temno rdeča, slanina pa smetanovo bela. Primerno suha in zrela salama se z nožem gladko reže in masa rezine je dobro povezana. V ustih je rezina primerno žvečljiva in topna, ne sme pa biti preveč gnecava, drobljiva in razpadajoča ter preveč trdo gumijasta. Ne smemo čutiti zunanjega roba in mehke sredice.

OKUS (aroma)   od 0 do 6 točk
Okus ima odločilen pomen za celotno kakovost salam in mora biti značilen ter dovolj intenziven, kar kaže na primerno zrelost izdelka. Najpogostejše napake okusa so: neizraznost in neznačilnost, neharmoničnost začimb zaradi nepravilnega odmerka ali kombinacij, prevelika ali premajhna slanost, premočna aroma po dimu, žarkost, plesnivost in grenkoba. Na osnovi seštevka točk, ki so jih dodelili posamezni člani komisije (ocenjevalci) se izračuna končno število točk za posamezni vzorec. Izračunano število točk se vnese v program in predstavlja osnovo za podelitev priznanj.

Skrajni oceni ocenjevalcev (najnižja in najvišja ocena) se ne upoštevata v končnem izračunu ocene.