Spisek vseh letošnjih organizatorjev salamiad, članov Zveze društev salamarjev Slovenije
V razporedu so datumi prireditve, za določitev datuma in kraja oddajanja vzorcev so zadolžene kontaktne osebe.